بهداد سلیمی نماینده کمیسیون ورزشکاران در هیات اجرایی شد

با رای اعضای کمیسیون ورزشکاران، بهداد سلیمی به عنوان نماینده این کمیسیون در هیات اجرایی کمیته ملی المپیک انتخاب شد.

آغاز ثبت‌نام کاندیداهای کمیسیون ورزشکاران از دوشنبه

نام‌نویسی از متقاضیان عضویت در کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک از دوشنبه آغاز شده و به مدت ۶ روز ادامه خواهد شد.

۵ کاندیدا برای پستهای ریاست و نایب رئیسی ثبت نام کردند

۵ کاندیدا برای حضور درانتخابات ریاست و نایب رئیسی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام کردند.

۶ کاندیدا برای پستهای ریاست و نایب رئیسی ثبت نام کردند

۶ کاندیدا برای حضور درانتخابات ریاست و نایب رئیسی کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک ثبت نام کردند.

افزایش اعضای کمیسیون ورزشکاران با اعمال نظر رئیس کمیته المپیک

تعداد کرسی‌های کمیسیون ورزشکاران به زودی از ۱۵ به ۱۷ کرسی افزایش خواهد یافت؛ دو عضو جدید این کمیسیون بدون انتخابات و رای‌گیری با نظر مستقیم رئیس کمیته ملی المپیک انتخاب می‌شوند!

مجادله رئیس کمیته المپیک باعضو هیات اجرایی برسر کمیسیون ورزشکاران

حواشی که از ماه‌ها پیش کمیسیون ورزشکاران و فعالیت‌هایش را تحت‌الشعاع قرار داده، تا آنجا پیش رفته که باعث مجادله رئیس کمیته ملی المپیک با نماینده این کمیسیون در هیات اجرایی شده است.

ساعی: ‌دنبال تدوین آئین‌نامه دلخواه برای کمیسیون ورزشکاران هستند

عضو کمیسیون ورزشکاران اقدام کمیته ملی المپیک در تدوین آئین‌نامه جدید برای این کمیسیون را مورد نقد قرار داد و مدعی است به این بهانه جلوی برگزاری جلسات کمیسیون را هم گرفته‌اند.

تدوین آئین‌نامه جدید برای کمیسیون ورزشکاران کمیته ملی المپیک

حواشی پیرامون کمیسیون ورزشکاران که فعالیت این کمیسیون را به واسطه استعفای برخی اعضا یا پایان دوره آنها تحت الشعاع قرار داد، منجر به اقدام کمیته ملی المپیک برای تدوین آئین‌نامه جدید شده است.

‌دنبال تدوین آئین‌نامه دلخواه برای کمیسیون ورزشکاران هستند

عضو کمیسیون ورزشکاران اقدام کمیته ملی المپیک در تدوین آئین‌نامه جدید برای این کمیسیون را مورد نقد قرار داد و مدعی است به این بهانه جلوی برگزاری جلسات کمیسیون را هم گرفته‌اند.