نتایج صبح امروز نمایندگان ایران در بازی‌های پاراآسیایی جوانان

نمایندگان ایران در مسابقات پاراآسیایی جوانان در رشته‌های شنا و دوومیدانی صاحب مدال شدند.

کاروان ایران در بازی‌های پارالمپیک به نام«سردار دلها» نامگذاری شد

کاروان فرهنگی، ورزشی پارالمپیک ایران در بازی های پارالمپیک توکیو ۲۰۲۰ با نام «سردار دلها» حضور می یابد.

اصرار من برگزاری به موقع مجمع انتخاباتی فدراسیون جانبازان بود

رئیس کمیته ملی پارالمپیک گفت که بیشتر از وزارت ورزش به برگزاری به موقع انتخابات فدراسیون جانبازان تاکید داشته است.