متن آهنگ تازه شو از فریدون آسرایی

به هر چی رنگ زندگی نداره نه بگو

جواب هر خیانتی که اعتماد نیست

دل رفیق بد بخاطر غرور تو

اگر که صادقانه بشکنه زیاد نیست

به هر چی که رنگ زندگی نداره نه بگو

به لذتی که امتداد مرگ ماست

بیا و نه بگو به دشمنی که سخت

به فکر انهدام شاخو برگ ماست

چه راه های بی هدف

چه روز های بی ثمر

به زندگی سلام کن

به روزهای تازه تر

به سمت سایه ها نرو

که گوشه گیر میشیو

به گریه درد میکشی

ز غصه پیر میشی

به هر چی رنگ زندگی نداره نه بگو

جواب هر خیانتی که اعتماد نیست

دل رفیق بد بخاطر غرور تو

اگه که صادقانه بشکنه زیاد نیست

به هر چی رنگ زندگی نداره نه بگو

دوباره روزهای رفته رو مرور کن

شکار باد هرزه گرد بی هدف نشو

از این مسیر سخت پر خطر عبور کن

به زندگی سلام کن

 به سمت سایه ها نرو

گل محمدی بمون

 شکفته باش و تازه شو

چه راه های بی هدف

 چه روز های بی ثمر

به زندگی سلام کن

به روز های تازه تر