متن سربرگ خود را وارد کنید.   اگرقصد سفر به شهر اسلام آباد  از طریق  اتوبوس را دارید  باید به  ترمینال غرب یا آزادی ویا پایانه های  مسافربری تهران مراجعه نمایید       برای تهیه بلیط سفردر هر شهری که هستید  دیگر نیاز نیست ...

متن سربرگ خود را وارد کنید.   اگرقصد سفر به شهر اسلام آباد  از طریق  اتوبوس را دارید  باید به  ترمینال غرب یا آزادی ...