دو پیشنهاد مجید کیهانی در جلسه کمیسیون مسابقات دوومیدانی آسیا

جلسه کمیسیون مسابقات کنفدراسیون دوومیدانی آسیا با حضور مجید کیهانی رئیس پیشین فدراسیون ایران برگزار شد.