دسته‌ها
اخبار سیاسی

فعالیت تحقیق و توسعه طراحی سوخت جدید رآکتور تهران آغاز شد

سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین از آغاز فعالیت تحقیق و توسعه برای طراحی نوع ارتقا یافته سوخت رآکتور تحقیقاتی تهران خبر داد.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای الحاق به ان.پی.تی ضروری است

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل اعمال فشار پیوسته بر رژیم صهیونیستی برای الحاق فوری و بدون قید و شرط به ان.پی.تی را ضروری دانست.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی برای الحاق به ان.پی.تی ضروری است

نماینده دائم کشورمان در سازمان ملل اعمال فشار پیوسته بر رژیم صهیونیستی برای الحاق فوری و بدون قید و شرط به ان.پی.تی را ضروری دانست.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

غریب آبادی خواستار استرداد مفسدان اقتصادی و اموال آنها به کشور شد

نماینده ایران در سازمان‌های بین‌المللی نوشت: در گفتگو با مدیر اجرایی جدید دفتر مقابله با جرم سازمان ملل خواهان ورود جدی آنها به موضوع استرداد مجرمین و همچنین استرداد اموال به غارت رفته شدم.

دسته‌ها
اخبار سیاسی

نامه ایران به مدیر دفتر مقابله با جرم و مواد مخدر سازمان ملل

نماینده دائم ایران نزد سازمان‌های بین‌المللی مستقر در وین، از سازمان ملل و دولت‌های عضو خواست تا به مسئولیت مشترک خود در شناسایی این اقدامات و حمایت از فعالیت‌های ایران، عمل کنند.