دسته‌ها
سلامت

واکسن کواکس تا اسhttps://iranamir.com/news/%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3%d9%86-%da%a9%d9%88%d8%a7%da%a9%d8%b3-%d8%aa%d8%a7-%d8%a7%d8%b3%d9%81%d9%86%d8%af-%db%b9%db%b9-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d8%ae%d8%aa%db%8c%d8%a7%d8%b1-%d8%a7%db%8c%d8%b1%d8%a7%d9%86/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa/فند ۹۹ در اختیار ایران قرار می‌گیرد

قانعی از خرید ۲ میلیون دوز واکسن کرونا از کواکس (اتحادیه جهانی تأمین واکسن) خبر داد و گفت: واکسن کواکس تا اسفند ۹۹ در اختیار کشور ما قرار می‌گیرد که به گروه نخست کادر درمان تزریق خواهد شد.

دسته‌ها
سلامت

واکسن ایرانی عوارض خاصی تاکنون نداشته است

علیرضا رییسی بااشاره به موفقیت مرحله مقدماتی کارآزمایی واکسن ایرانی افزود: واکسن ایرانی عوارض خاصی تاکنون نداشته و برای همین مجوز تزریق به ۷ نفر بعدی را گرفته است که فردا یکشنبه انجام می شود