دسته‌ها
اخبار حوادث اخبار روز

بعد از ماجرای شکایت سرباز بابلی؛ راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت رفتارهای نامناسب با سربازان

امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح حقوق سرباز را اولویت مهم این اداره برشمرد و از بررسی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور دریافت گزارش سربازان از برخوردهای احتمالی نامناسب با خودشان خبر داد.