بانوان ایرانی توانایی درخشش در عرصه رقابتهای جهانی را دارند

بانوی دونده دوی شصت متر ایران که برای اولین بار رکورد ورودی به مسابقات جهانی را بدست آورده گفت: خوشبختانه طی سه ماه اخیر دو بار رکورد ملی شکسته شد.

ادبیات نامه اول ما به صربستان درست نبود/ با فصیحی جلسه می‌گذارم

سرپرست فدراسیون دوومیدانی موضوع ارسال ایمیل به صربستان برای ابطال رکورد فرزانه فصیحی را تکذیب کرد و در مورد آن توضیح داد.

تقدیر از دونده قهرمانی در نشست هیات اجرایی کمیته ملی المپیک

پنجاه و ششمین نشست هیات اجرایی با حضور روسای فدراسیون های چوگان و زورخانه ای و تقدیر از فرزانه فصیحی برگزار شد .