قدر روزهای خوب را ندانستیم؛همه چیز شده برای‌مان آرزو

حسن تفتیان و اجبار برای بازگشت از فرانسه.آن هم در شرایطی که المپیکی ایران داشت خودش را برای این رقابت‌ها در تابستان آماده می‌کرد.