دسته‌ها
اخبار حوادث اخبار روز

بعد از ماجرای شکایت سرباز بابلی؛ راه‌اندازی سامانه‌ای برای ثبت رفتارهای نامناسب با سربازان

امیر غلامرضا رحیمی پور، رییس اداره سرمایه انسانی سرباز ستادکل نیروهای مسلح حقوق سرباز را اولویت مهم این اداره برشمرد و از بررسی برای ایجاد سامانه‌ای به منظور دریافت گزارش سربازان از برخوردهای احتمالی نامناسب با خودشان خبر داد.

دسته‌ها
اخبار حوادث

تشریح وضعیت خدمت سربازان مبتلا به کرونا

امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفتوگو با ایسنا دراین باره گفت: برابر پروتکلهای بهداشتی ستادکل نیروهای مسلح وضعیت سلامتی سربازان در حین خدمت مرتب بررسی شده و موارد دارای علائم مشکوک جداسازی شده و تحت انجام تستهای تکمیلی قرار می گیرند. 

دسته‌ها
اخبار حوادث

تشریح وضعیت خدمت سربازان مبتلا به کرونا

امیر غلامرضا رحیمی‌پور در گفتوگو با ایسنا دراین باره گفت: برابر پروتکلهای بهداشتی ستادکل نیروهای مسلح وضعیت سلامتی سربازان در حین خدمت مرتب بررسی شده و موارد دارای علائم مشکوک جداسازی شده و تحت انجام تستهای تکمیلی قرار می گیرند.